Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk

A Kurzus Iskola legfőbb célkitűzése olyan felnőttképzési tevékenység végzése, amely magas színvonalon elégíti ki a hazai, és a Magyarországon működő óvodák, iskolák, vállalkozások és alapítványok szakképzett munkaerő iránti igényeit, valamint a képzésekre jelentkező hallgatók az oktatással kapcsolatos elvárásait.

Célunk, olyan szakemberek képzése, akik az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával képes végezni gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Célunk a vizsgákra való felkészülésen túl a szakmaiság, a gyermekközpontú gondolkodás és a gyermeki világkép megismertetése. A résztvevők biztos tudással, a gyermekek iránti határtalan szeretettel és szakmai elhivatottsággal lépjenek ki iskolánk kapuján.

Tevékenységünk jó minőségét a megfelelő oktatási módszereink, a képzéseket tartó oktatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretei és munkatapasztalata, valamint a folyamatosan fejlesztett és kor technológiai színvonalának megfelelő oktatási programok, illetve ezen programok gyakorlatorientáltsága biztosítja.

Az intézmény vezetésének a minőség elérésében kulcsszerepe van a minőségbiztosítási rendszerben. A minőségért elsősorban a vezető felelős. Ezért elengedhetetlen a vezetői elhatározás, elkötelezettség.

A Kurzus Iskola vezetése a minőségbiztosítási rendszer létrehozásával a felnőttképzési tevékenységének folyamatos fejlesztését, a képzésben résztvevők képzési igényeinek megismerését, elvárásainak teljesülését kívánja biztosítani. A képzési szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményeket a képzések résztvevőinek elvárása mellett a képzések eredményét közvetetten felhasználók igényeinek figyelembe vételével a gazdaságossági szempontok szem előtt tartása mellett kell meghatároznunk.

A Kurzus Iskola vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Szeged, 2014. október 10.

Büi Szilveszter és Bakacsi Anikó

Képviseletre jogosult személyek

Óvodai Dajka Tanfolyam jelentkezés

 

Regisztráció határideje: 2020. november 06.

Tovább a regisztrációra